Question: Hoe reageer je op een datingsite?

Wat zeg je op een dating site?

Verder moet een eerste bericht dat je verstuurt op een datingsite:Vooral niet te lang zijn: hooguit een regel of 4.Als het kan, een pakkende openingszin bevatten.Slechts over 1 ding uit haar profiel gaan.Makkelijk te lezen en te begrijpen zijn.Aan haar persoonlijk gericht zijn.More items

Wat stuur je als eerste bericht?

6 tips voor het eerste berichtToon interesse. Je kunt natuurlijk een simpel, Hoi, hoe gaat het sturen, maar als je echt indruk wilt maken, pak je het anders aan. Geef een oprecht compliment. Stel een vraag. Bouw je bericht op. Spellingcheck. Houd het luchtig.

Write us

Find us at the office

Yee- Lancione street no. 98, 92681 Abu Dhabi, United Arab Emirates

Give us a ring

Hawkins Parolisi
+18 246 478 424
Mon - Fri, 10:00-19:00

Say hello