Question: Wat zijn views inner circle?

The Inner Circle is een onlinedatingplatform voor hoger opgeleide mensen die in dezelfde stad wonen. The Inner Circle is meer een sociaal netwerk dan andere datingapps: gebruikers bouwen contacten op, maken een nieuw profiel aan en kunnen updates posten op een newsfeed, net als op Facebook.

Hoe berichten lezen op Inner Circle?

Gratis berichten sturen bij een match Bij The Inner Circle ook, behalve als je al een match bent. Als je berichten hebt ontvangen van een nog onbekende (dus geen match) kan je die niet lezen. Als je iemand leuk vindt, dan kan je die persoon een bericht sturen.

Hoe gratis is Lexa?

Onze online messaging is beschikbaar via je PC of tablet en op je mobiel met onze gratis Lexa app. Zo blijf je overal en altijd in contact met singles die jouw belangstelling hebben gewekt.

Write us

Find us at the office

Yee- Lancione street no. 98, 92681 Abu Dhabi, United Arab Emirates

Give us a ring

Hawkins Parolisi
+18 246 478 424
Mon - Fri, 10:00-19:00

Say hello