Question: Welke zender is First Dates?

Hoe lang duurt First Dates?

Deelnemers wachten apart van elkaar in verschillende ruimtes, dan gaan ze even in de visagie en stappen ze het restaurant in. Een date duurt wel meer dan een uur. Al met al ben je er een paar uur mee bezig. Niet lang voor de liefde van je leven.

Waar kun je First Dates terugkijken?

19 hours ago Terugkijken doe je op NPO3.nl.

Waar is First Dates?

Het First Dates-restaurant is eigenlijk een loods in Amsterdam-Noord. Daar is de opnamelocatie gemaakt, waarbij je vaak de singles langs het water van het IJ ziet komen aanlopen met het Centraal Station op de achtergrond.

Wat kost meedoen aan first dates?

Opmerkelijk, omdat je toch zou verwachten dat wie opdraaft in een tv-programma niet ook nog eens in de buidel moet tasten. Volgens de VRT is het genuanceerder: Een driegangenmenu was 24 euro per persoon, en de deelnemende singles kregen een onkostenvergoeding van de productie als tegemoetkoming voor die kosten.

Wat kost meedoen aan First Dates?

Opmerkelijk, omdat je toch zou verwachten dat wie opdraaft in een tv-programma niet ook nog eens in de buidel moet tasten. Volgens de VRT is het genuanceerder: Een driegangenmenu was 24 euro per persoon, en de deelnemende singles kregen een onkostenvergoeding van de productie als tegemoetkoming voor die kosten.

Write us

Find us at the office

Yee- Lancione street no. 98, 92681 Abu Dhabi, United Arab Emirates

Give us a ring

Hawkins Parolisi
+18 246 478 424
Mon - Fri, 10:00-19:00

Say hello